Eldisfiskar Krabbar & skeldýr Uppsjávarfiskar Botnfiskar

Heilfryst loðna

Loðnan er seld heilfryst og stærðarflokkuð, hængar og hrygnur, saman eða sitt í hvoru lagi. Það er mjög háð markaðsaðstæðum og loðnuvertíðum hverju sinni við Noreg og Kanada hve mikið af loðnu er fryst.

Fryst loðna er að langmestu leyti seld til Japans.