Eldisfiskar Krabbar & skeldýr Uppsjávarfiskar Botnfiskar

Veiðar

Veiðarfæri

Ufsinn er að langmestu leyti veiddur í botnvörpu en að litlu  leyti einnig í net, á handfæri, dragnót og línu. Áberandi breyting á skiptingu ufsaafla eftir veiðarfærum átti sér stað á tíunda áratugnum, þar sem hlutdeild neta var að meðaltali 26% á árunum 1982–1996, en að jafnaði innan við 10% eftir það.

Veiðisvæði

Ufsi veiðist einkum út af vestfjörðum og suður- og suðvestanverðu landinu.

Veiðitími

Ufsi er veiddur allt árið.

Afli

Veiðum á ufsa er stýrt með aflamarki/kvóta sem er ákvarðaður árlega af stjórnvöldum. Ufsaafli á Íslandsmiðum hefur verið á bilinu 30 -100 þúsund tonn frá setningu aflamarks 1984.

Í apríl 2013 tóku íslensk stjórnvöld upp formlega nýtingarstefnu fyrir ufsaveiðar, sem er samkvæmt mati Alþjóðahafrannsóknaráðsins (ICES) í samræmi við alþjóðleg varúðarsjónarmið og stefnu íslenskra stjórnvalda um sjálfbæra nýtingu fiskistofna og hámarksafrakstur til lengri tíma litið.